جزییات دوره‌ها

1776000 تومان

مدرس دوره
ماهان پهلوان
0 نظرات
دسته‌بندی‌ها
آموزش مالی

 • دوره مافیای نوسانگیری مقدماتی
  • گام اول - معرفی دوره (مقدمه)
  • گام دوم - کندل ها
  • گام سوم - الگو ها
  • گام چهارم - شرایط مورد نیاز برای نوسانگیری
  • گام پنجم - سهام مناسب نوسانگیری
  • گام ششم - رفتار شناسی معامله گران در سهم
  • گام هفتم - فیلتر های نوسانگیری1
  • گام هشتم- فیلتر های نوسانگیری2
  • گام نهم - اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
  • گام دهم - سیگنال خرید و فروش اسیلاتور استوکاستیک
  • گام یازدهم - نکات مهم اسیلاتور استوکاستیک
  • گام دوزادهم- استوکاستیک و کندل استیک
  • گام سیزدهم- کراس موینگ اوریج ها
  • گام چهاردهم- خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی
  • گام پانزدهم- تمرین
  • فیلتر های نوسانگیری(Word)
  • هدیه ماهان به تو - فیلتر VIP (فایل Word)
  • نحوه کار با فیلتر VIP (فایل PDF)
 • دوره مافیای نوسانگیری پیشرفته
  • گام اول - معرفی دوره (مقدمه)
  • گام دوم - اسیلاتور ATR
  • گام سوم - نکات مهم اسیلاتور ATR
  • گام چهارم - حد سود و ضرر با اسیلاتور ATR
  • گام پنجم- اسیلاتور CCI
  • گام ششم - ترکیب اسیلاتور CCI
  • گام هفتم- واگرایی ها
  • گام هشتم- اسیلاتور MACD
  • گام نهم- اسیلاتور Momentum
  • گام دهم- اسیلاتور Rsi
 • هدیه اول(اندیکاتور ایچیموکو)
  • معرفی دوره (مقدمه)
  • گام اول - اندیکاتور ایچیموکو مقدمه
  • گام دوم - معرفی المان های ایچیموکو
  • گام سوم - المان حال ایچیموکو (تنکن سن)
  • گام چهارم - المان حال ایچیموکو (کیجون سن)
  • گام پنجم - المان آینده ایچیموکو (سنکو A,B)
  • گام ششم - المان گذشته ایچیموکو (چیکو اسپن)
  • گام هفتم- المان آینده ایچیموکو (سیگنال های ابر کومو) پارت 1
  • گام هشتم- المان آینده ایچیموکو (سیگنال های ابر کومو) پارت 2
  • گام نهم- المان آینده ایچیموکو (سیگنال های ابر کومو) پارت 3
  • گام دهم- المان آینده ایچیموکو (سیگنال قیمت و ابر کومو)
  • گام یازدهم- المان آینده ایچیموکو (سیگنال ضخامت ابر کومو)
  • گام دوازدهم- المان آینده ایچیموکو (سیگنال تقاطع سنکو A,B)
  • گام سیزدهم- المان آینده ایچیموکو (سیگنال سنکو B Flat)
  • گام چهاردهم- المان آینده ایچیموکو (سیگنال جهت خطوط سنکو A,B)
  • گام پانزدهم - نکات مهم
  • گام شانزدهم- المان حال ایچیموکو (سیگنال تنکن سن و کیجون سن)
  • گام هفدهم- المان حال ایچیموکو (سیگنال تقاطع تنکن سن و کیجون سن)
  • گام هجدهم- المان حال ایچیموکو (سیگنال سطوح حمایت و مقاومت تنکن سن و کیجون سن)
  • گام نوزدهم- المان حال ایچیموکو (سیگنال سطوح flat کیجون سن)
  • گام بیستم - المان گذشته ایچیموکو (سیگنال چیکو اسپن)
 • هدیه دوم (الگوهای هارمونیک)
  • معرفی دوره (مقدمه)
  • گام اول - الگوهای هارمونیک مقدمه
  • گام دوم - شرایط الگوهای هارمونیک
  • گام سوم - نقاط مهم الگوی هارمونیک
  • گام چهارم- نسبت های متقابل فیبوناچی
  • گام پنجم- تنظیمات ابزار Fip Retracement
  • گام ششم - نحوه رسم الگوی ABCD پارت اول
  • گام هفتم -نکات مهم
  • گام هشتم- نحوه رسم الگوی ABCD پارت دوم
  • گام نهم- حالت های متفاوت الگوی هارمونیک
  • گام دهم- نحوه رسم الگوی ABCD پارت سوم
  • گام یازدهم - نحوه رسم الگوی ABCD Extended
  • گام دوازدهم- کاربرد پرایس اکشن در الگوی ABCD
  • گام سیزدهم- نشانه های الگوی (1)ABCD Extended
  • گام چهاردهم - نشانه های الگوی (2)ABCD Extended
  • گام پانزدهم- پرایش اکشن در محدوده PRZ
  • گام شانزدهم- پشت پرده بورس
  • گام هفدهم - الگوی خفاش
  • گام هجدهم - نکات طلایی
  • گام نوزدهم- نحوه رسم الگوی Bat خفاش (1)
  • گام بیستم - رسم الگوی خفاش با ابزار XABCD Pattern
  • گام بیست و یکم-نحوه رسم الگوی Bat خفاش (2)
  • گام بیست و دوم - نحوه رسم الگوی Bat خفاش (3)
  • گام بیست و سوم - نحوه رسم الگوی Bat خفاش (4)
  • گام بیست و چهارم-نحوه رسم الگوی Bat خفاش (5)
  • گام بیست و پنجم-نحوه رسم الگوی Bat خفاش (6)
  • گام بیست و ششم-الگوی گارتلی(Gartley)
  • گام بیست و هفتم-نحوه رسم الگوی گارتلی(Gartley)
  • گام بیست و هشتم-نحوه رسم الگوی گارتلی(2)Gartley
  • گام بیست و نهم-الگوی خرچنگ Crab
  • گام 30 - نکات طلایی
  • گام سی و یکم-نحوه رسم الگوی خرچنگ(1) Crab
  • گام سی و دوم-نحوه رسم الگوی خرچنگ(2) Crab
  • گام سی و سوم-نحوه رسم الگوی خرچنگ(3) Crab
  • گام سی و چهارم-نحوه رسم الگوی خرچنگ Crab نزولی
  • گام سی و پنجم-الگوی پروانه Butterfly
  • گام سی و ششم-نحوه رسم الگوی پروانه(1) Butterfly
  • گام سی و هفتم-نحوه رسم الگوی پروانه(2) Butterfly
  • گام سی و هشتم-نحوه رسم الگوی پروانه(3) Butterfly
  • گام سی و نهم-نکات طلایی
  • گام 40 - تشخیص الگو در زمان معاملات
  • جمع بندی و معرفی ربات الگو یاب
 • (هدیه) - گفتگو با میلیونر ها
  • باب برگ : شبکه ای از آشنایان ایجاد کنید و ثروتمند شوید
  • دالف دی روس : یادگرفتن + عمل کردن = ثروتمند شدن
  • جک کنفیلد : اعتماد به نفس بی پایان و ثروتی که همراهش می آید را ایجاد کنید
  • جک زوفلت : نیروی غالب، از صفر تا صد، خنگها هم ثروتمند میشوند
  • جی کانراد لوینسن ( لورسون ) : هدف، مقصد نیست هدف خود سفار است؛ هدفمند باشید و ثروتمند شوید
  • جیم مک کن : منتظر نمان که همه چیز مهیا شود، دست به عمل بزن تا ثروتمند شوی
  • جیم ران : اصول موفقیت که هرگز ناکام نمی مانند، یاد بگیرید و ثروتمند شوید
  • جان برلی : چگونه سرمایه گذاری کنیم و ثروتمند شویم
  • کلود دایموند : ارزش و اهمیت داشتن”مربی”؛ مربی داشته باشید و ثروتمند شوید
  • مارک جوینر : خودت امتحانش کن و ببین جواب می دهد یا نه، آنگاه ثروتمند میشوی
  • مارک ویکتور هانسن : رازهای ثروت بی پایان
  • میچل ( مایکل ) گربر : سیستم ها، کلید ثروت و رهایی
  • راس ویتنی : یاد بگیرید، تصمیم بگیرید و دست به عمل بزنید تا ثروتمند شوید
  • رابرت آلن : رازهای خلق جریان ها متعدد درآمد
  • شارون لکتر : چطور دستورالعمل بابای پولدار میتواند شما را به رهایی مالی برساند
  • شریل ( چریل ) ریچاردسون : زندگی بینظیر، از درد به آرامش، از فقر تا ثروت
  • سینتیا کریسی : مجموعه ای از لحظه های توقف ناپذیر ایجاد کنیم و ثروتمند شویم
  • آنتونی رابینز : موفقیت از خود ردپا به جا می گذارد، پیدا کنید و ثروتمند شوید
  • والی ایموس : شور و اشتیاقتان را تبدیل به سود کنید و ثروتمند شوید
 • (هدیه) - کتاب صوتی 125 اصل موفقیت وارن بافت
  • مقدمه
  • قسمت 1
  • قسمت 2
  • قسمت 3
  • قسمت 4
  • قسمت 5
  • قسمت 6
  • قسمت 7
  • قسمت 8
  • قسمت 9
  • قسمت 10
  • قسمت 11
  • قسمت 12
  • قسمت 13
  • قسمت 14
  • قسمت 15
  • قسمت 16
  • قسمت 17
  • قسمت 18
  • قسمت 19
  • قسمت 20

نظرات

ارسال نظر برای کاربران عضو فعال است لطفا جهت ارسال نظر وارد شوید.