جزییات دوره‌ها

1496000 تومان

1496000 تومان

مدرس دوره
ماهان پهلوان
0 نظرات
دسته‌بندی‌ها
آموزش مالی

 • مقدمه
  • گام اول - قوانین دوره
  • گام دوم - تاریخچه بورس
  • گام سوم - چجوری کد بورسی بگیرم؟
  • گام چهارم - معرفی فصل های دوره
  • گام پنجم - نحوه کسب سود در بورس
  • گام ششم - عرضه اولیه
  • گام هفتم - تابلو خوانی قسمت 1
  • گام هشتم - تابلو خوانی قسمت 2
  • گام نهم - کدال(Codal)
  • گام دهم - گزارشات مالی سود و زیان
  • گام یازدهم - ترازنامه
  • گام دوازدهم - معرفی پرتفو
  • گام سیزدهم - اصطلاحات بورسی
  • گام چهاردهم - صفحه اختصاصی سهم قسمت 1
  • گام پانزدهم - صفحه اختصاصی سهم قسمت 2
 • فصل اول (بررسی روند سودآوری)
  • گام اول-معرفی
  • گام دوم-پرتفو
  • گام سوم-هرم مالی
  • گام چهارم-نقشه گنج
  • گام پنجم-بورس و فرابورس
  • گام ششم-سال مالی
  • گام هفتم-سود و زیان دوره ای و میان دوره ای
  • گام هشتم-رانت
  • گام نهم-استخراج سود و زیان
  • گام دهم-نکات طلایی
  • گام یازدهم-تمرین گزارشات سود و زیان
  • گام دوازدهم-تحلیل بنیادی TTM
  • گام سیزدهم-تمرین تحلیل بنیادی
  • گام چهاردهم-جدول اکسل TTM
  • گام پازدهم-نحوه دانلود جدول اکسل TTM
  • گام شانزدهم-تمرین TTM
  • گام هفدهم-تیک و مثبت
  • گام هجدهم-تمرین تیک و مثبت
  • گام نوزدهم-دایره طلایی
  • گام بیستم-نحوه پرسش و پاسخ
  • نرم افزار دایره طلایی
  • جدول اکسل TTM
 • فصل دوم (ویژگی سودآوری فصلی و سالیانه)
  • گام اول-انجیل مقدس معامله گری
  • گام دوم-ویژگی C از فیلتر CANSLIM
  • گام سوم-نکات طلایی کانسلیم
  • گام چهارم-تمرین کانسلیم
  • گام پنجم-کانسلیم،تیک و مثبت
  • گام ششم-تمرین تیک و مثبت کانسلیم
  • گام هفتم-افزایش سرمایه قسمت 1
  • گام هشتم-افزایش سرمایه قسمت 2
  • گام هفتم-افزایش سرمایه قسمت 3
  • گام دهم-کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی
  • گام یازدهم-نحوه نصب مفید تریدر
  • گام دوازدهم-نحوه پرسش و پاسخ
 • فصل سوم(پیش بینی روند سودآوری)
  • قوانین فصل 3
  • گام اول-ژن خوب
  • گام دوم-پیش بینی آینده شرکت ها
  • گام سوم-نکات طلای توان تعدیل
  • گام چهارم-بازه زمانی گزارشات شرکت ها
  • گام پنجم-انواع شرکت ها
  • گام ششم-سود و زیان خالص
  • گام هفتم-تیک و مثبت توان تعدیل
  • گام هشتم-مقایسه توان تعدیل شرکت ها
  • گام نهم-قانون تیک و مثبت
  • گام دهم-تمرین توان تعدیل
  • گام یازدهم-توان تعدیل در دایره طلایی قسمت 1
  • گام دوازدهم-توان تعدیل در دایره طلایی قسمت 2
  • گام سیزدهم-توان تعدیل در دایره طلایی قسمت 3
  • گام چهاردهم-تحلیل سهم در دایره طلایی
  • گام پانزدهم-توان تعدیل
  • گام شانزدهم- محصول استراتژیک
  • گام هفدهم-توان تعدیل(نرخ)
  • گام هجدهم-تمرین (مثبت) توان تعدیل
  • گام نوزدهم-پاسخ تمرین مثبت توان تعدیل
  • گام بیستم- نکات طلایی
  • گام بیست و یکم- توان تعدیل در دایره طلایی
  • گام بیست و دوم-توان تعدیل (رونق)
  • گام بیست و سوم- توان تعدیل(فرصت)
  • گام بیست و چهارم- تحلیل سهام در دایره طلایی
  • گام بیست و پنجم- ساخت دایره طلایی سهام
  • گام بیست و ششم- نحوه پرسش و پاسخ
  • PDF توان تعدیل و مجمع تقسیم سود نقدی
 • فصل چهارم(مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال)
  • قوانین فصل 4
  • گام اول-مقدمات تحلیل تکنیکال 1
  • گام دوم-نحوه نصب نرم افزار مفید تریدر
  • گام سوم-آشنایی با مفید تریدر
  • گام چهارم-مقدمات تحلیل تکنیکال 2
  • گام پنجم-رسم کندل
  • گام ششم-کندل در نرم افزار مفید تریدر
  • گام هفتم-تمرین شناسایی کندل
  • گام هشتم-نحوه انتقال سهام از دایره طلایی به مفید تریدر
  • گام نهم-نحوه رسم کندل
  • گام دهم-تمرین رسم کندل
  • گام یازدهم-کندل در مفید تریدر
  • گام دوازدهم-پیوت
  • گام سیزدهم-پیوت ماژور و مینور
  • گام چهاردهم-پیوت ماژور و مینور در مفید تریدر
  • گام پانزدهم-رهاورد 365
  • گام شانزدهم-مقاومت و حمایت
  • گام هفدهم-مقاومت و حمایت در مفید تریدر
  • گام هجدهم-رسم دقیق مقاومت و حمایت
  • گام نوزدهم-نکات مهم
  • گام بیستم-مقاومت
  • گام بیست و یکم-مقاومت در نرم افزار مفید تریدر
  • گام بیست و دوم-روندها
  • گام بیست و سوم-روند های صعودی
  • گام بیست و چهارم-نکات مهم
  • گام بیست و پنجم-نحوه پرسش و پاسخ
  • نرم افزار مفید تریدر
  • راهنمای نرم افزار مفید تریدر(PDF)
  • جزوه تحلیل تکنیکال(PDF)
 • فصل پنجم(بررسی الگو های قیمتی)
  • قوانین فصل 5
  • گام اول- تحلیل تکنیکال
  • گام دوم-مقاومت معتبر
  • گام سوم-تغییر نقش سطوح
  • گام چهارم-دلیل رسم خطوط حمایت و مقاومت
  • گام پنجم- پولبک
  • گام ششم-استراتژی آپر
  • گام هفتم-الگو ها
  • گام هشتم-الگوی دوقلوی کف و سقف
  • گام نهم-الگوی سه قلوی کف و سقف
  • گام دهم-فرصت خرید و فروش
  • گام یازدهم-هدف قیمتی
  • گام دوازدهم-الگوی سرو شانه سقف
  • گام سیزدهم- الگوی فنجان و دسته
  • گام چهاردهم- پاسخ تمرین
  • گام پانزدهم-نحوه پرسش و پاسخ
 • فصل ششم(استراتژی معاملاتی خرید در سطوح بالایی)
  • قوانین فصل 6
  • گام اول-استراتژی آپر
  • گام دوم-الگوی مثلث متقارن
  • گام سوم-کانال
  • گام چهارم-پاسخ تمرین
  • گام پنجم-شاخص
  • گام ششم- پارامتر های خرید و فروش در آپر
  • گام هفتم- مفاهیم پارامتر های خرید و فروش
  • گام هشتم-محاسبات نقاط خرید و فروش
  • گام نهم-تمرین
  • گام دهم-ساعت خرید سهم
  • گام یازدهم-شناسایی محدوده خرید
  • گام دوازدهم-نحوه پرسش و پاسخ
  • فایل اکسل شناسایی محدوده خرید
 • فصل هفتم(مدیریت سرمایه و طرح نویسی)
  • قوانین فصل 7
  • گام اول-استراتژی خروج
  • گام دوم-چقدر ضرر؟
  • گام سوم-سوگیری یا تورش های رفتاری
  • گام چهارم-اصل سرمایه گذاری در بورس
  • گام پنجم-پرتفو فعال
  • گام ششم-انواع روش خرید
  • گام هفتم-سرمایه اولیه برای ورود به بورس
  • گام هشتم-چرا برای خروج نباید تحلیل کرد
  • گام نهم-ویژگی یک طرح خوب
  • گام دهم- انواع قیمت ها
  • گام یازدهم-طرح نویسی
  • گام دوازدهم- تمرین
  • گام سیزدهم-چرایی طرح نویسی؟
  • گام چهاردهم-جدول اکسل طرح نویسی
  • گام پازدهم-نحوه پرسش و پاسخ
  • فایل طرح نویسی(Word)
  • فایل اکسل طرح نویسی
 • فصل هشتم(پرایس اکشن _ کندل استیک)
  • قوانین فصل8
  • گام اول-رفتار شناسی
  • گام دوم-انواع نمودار
  • گام سوم-جمع بندی
  • گام چهارم-کندل استیک
  • گام پنجم-الگوی دو جی
  • گام ششم-الگوی دوجی صلیب
  • گام هفتم-الگوی دو جی ساده
  • گام هشتم-کندل سنجاقک
  • گام نهم-کندل سنگ قبر
  • گام دهم-کندل چکش
  • گام یازدهم-کندل ستاره ثاقب
  • گام دوازدهم-نکات مهم
  • گام سیزدهم-کندل فول بادی +
  • گام چهاردهم-کندل فول بادی -
  • گام پانزدهم-کندل نیم فول بادی +
  • گام شانزدهم- کندل نیمه فول بادی -
  • گام هفدهم- کندل ستاره
  • گام هجدهم- اعتبار کندل ها
  • گام نوزدهم- مجامع شرکت ها
  • گام بیستم-دلایل بسته شدن سهم
  • گام بیست و یکم- صندوق های سرمایه گذاری
  • گام بیست و دوم- نحوه پرسش و پاسخ
  • الگو های شمعی ژاپنی(PDF)
 • فصل نهم(رفتار شناسی سهم)
  • قوانین فصل 9
  • گام اول- حجم ها
  • گام دوم-تمرین
  • گام سوم-حجم ها
  • گام چهارم-حقیقی و حقوقی
  • گام پنجم-تمرین
  • گام ششم-رابطه بین قیمت سهم و حقیقی ، حقوقی
  • گام هفتم-گام بندی و تحلیل
  • گام هشتم-پاسخ تمرین
  • گام نهم-وزن خریدار و فروشنده
  • گام دهم-فرمول وزن خریدار و فروشنده
  • گام یازدهم-جمع بندی رفتار شناسی
  • گام دوازهم-پرسش و پاسخ
 • فصل دهم(ترفند ها)
  • تشخیص شکست صف
  • بهترین زمان خرید
  • قابلیت نقد شوندگی
  • شناسایی کف کانالی یک سهم(تکنیکالی)
  • شناسایی سهم جامانده از گروه خودش با استفاده از P/E
  • آموزش سیگنال ورود و خروج سهم
 • هدیه(آموزش کار با فیلتر نویسی)
  • گام اول-معرفی فیلتر نویسی
  • گام دوم -معرفی ابزار و کد ها
  • گام سوم-ورود و خروج پول هوشمند
  • گام چهارم-نحوه نوسان گیری
  • گام پنجم-فیلتر مقاومت و حمایت پایانی دیروز و امروز
  • فیلتر های مهم و کاربردی(Word)
  • فیلتر الگوی ساعت(Word)

نظرات

ارسال نظر برای کاربران عضو فعال است لطفا جهت ارسال نظر وارد شوید.